VVD, PvdA zien definitief niets in suggestie Commissie Boot voor snelle reparatie Wet DBA

De VVD en PvdA zien definitie niets in verschillende suggesties voor een snelle reparatie van de Wet DBA. Moties van de oppositie daartoe, ingediend in het kamerdebat, werden vanmiddag allemaal weggestemd. Signalen dat de belofte van Wiebes om geen boetes uit te delen met name voor grotere organisaties niet genoeg is om weer zzp’ers in te huren, worden daarmee genegeerd. Pas laat in 2017 zal duidelijk worden hoe de vastgelopen wet wordt vlot getrokken.

Prof Gerrard Boot, die met zijn commissie de Wet DBA doorlichtte, ziet voldoende ruimte om de wet op korte termijn te repareren.  Volgens Boot kunnen met het introduceren van een aantal criteria rond duur van de opdracht, hoogte tarief en aard van de werkzaamheden duidelijk gemaakt worden welke opdracht zeker niet ‘gedwongen schijnconstructies’ zijn.  Criteria die aansluiten bij hoe rechters nu beoordelingen of iemand nu wel of niet in loondienst is. Voordeel hiervan is dat op korte termijn al meer vooraf zekerheid gegeven kan worden aan opdrachtgevers. Volgens Boot kan dat prima zonder dat daar het arbeidsrecht voor aangepast hoeft te worden. Het gaat volgens Boot immers primair om een fiscale beoordeling van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een aanpassing van het arbeidsrecht, als dat al nodig en gewenst is, kan dan later volgen.

Met name het VNONCW voelt niets voor een dergelijke tijdelijke oplossing, zo liet Wiebes in het Kamerdebat van vorige week weten. Een suggestie van VVD Kamerlid Ziengs om een bijvoorbeeld een tariefgrens in te stellen, ging daarmee van tafel. Waarschijnlijk neemt de werkgeversorganisatie, die veel grote opdrachtgevers van zzp’ers vertegenwoordigen, het punt van de Wet DBA liever mee in een grote geheel van nieuwe onderhandelingen met de vakbonden over de arbeidsmarkt.

Een motie van de PvdA om de criteria van Boot wel mee te nemen bij het opstellen van nieuwe regels, werd wel aangenomen. Maar daarbij gaat het om ontwikkelen van criteria die pas na de verkiezingen duidelijk kunnen worden.

Wiebes stapt nu – bewust of onbewust – in het moeras van een aanpassing van het arbeidsrecht. Samen met Minister Asscher. “De praktijk moet weer gaan aansluiten op de juridische werkelijkheid”, zo maakte Asscher zijn insteek tijdens het debat duidelijk.  Dat hij, als zoon van een voormalige hoogleraar Arbeidsrecht, als een complexe operatie ziet eens onderstreepte hij door in het debat een hele rits wetgeving op te noemen die met zo’n aanpassing samenhangt: “Ik noem de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeidszorg, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet op de cao, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de WIA, talloze ILO-verdragen en talloze EU-richtlijnen. Met andere woorden, de Wet op de arbeidsovereenkomst is niet een wet waar je even een paar aanpassingen in aanbrengt.”

Het is een tamelijk helder signaal. Wiebes en Asscher willen snel na de verkiezingen de formateurs een oplossing aanbieden, maar de kans lijkt reëel dat ze er in zijn geheel niet gaan uitkomen. Waarmee de gewenst duidelijkheid nog langer op zich zal laten wachten. De markt zal het voorlopig moeten doen met de mantra van Wiebes: ‘geen handhaving, geen boetes’. Behalve voor de kwaadwillenden, zo werd ook nog in een aangenomen motie bevestigd.

Bron: ZiPconomie

Note Heuma: “Van uitstel komt nog geen afstel” Zorg dat uw bedrijfsvoering de komende maanden zo word ingericht dat u aannemelijk kunt maken dat u er alles aan heeft gedaan om de zelfstandigheid van de ZZP-er te borgen. Meer weten bel onze DBA Adviseur David van de Rijdt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen bij Heuma? Meld je dan aan.

Aanmelden